Bakır

Madenlerden çıkarıldıktan sonra çinko cevheri , çinko konsantresi üretim fabrikalarına aktarılır ve içindeki mevcut kurşun ve çinko derecesine göre üzerine kırma, flotasyon işlemleri yapılır ve konsantre haline gelir ve paketlenir.