Katot

Katot, ürünü elde etmek için hücrelerde dolaşan çözeltideki çinko sülfat, akımın geçmesi nedeniyle Zn2+'a ayrışır ve katot plakasında bir levha şeklinde oluşmaktadır.